SOMMARUTSTÄLLNING

KOPPARSMEDJAN, FISKARS

19.5.– 15.9.2019

FABRIK

FABRIK är en tvärkonstnärlig utställning, som visar upp de många olika roller en nutida fabrik spelar. Sommaren 2019 lägger över fyrtio konstnärer och aktörer fram sin syn på fabrikens betydelse för dagens konst och produktion på Fiskars. Kurator för utställningen är Anniina Koivu.

Utställningen kopplar djärvt samman traditionell design och traditionellt hantverk med överraskande samarbetsprojekt inom konst och teknologi. Utställarna griper sig an temat för FABRIK med hjälp av olika konstarter och tekniker. Hur uppfattar en hantverkare, snickare eller en industriell tillverkare fabrikens väsen? Hur fungerar en nutida fabrik? Kan man skapa hantverksmässig kvalitet, som produceras i långsam takt, under fabriksförhållanden?

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars ONOMA, står som producent för utställningen FABRIK. Onomas sommarutställning 2019 ingår även i Fiskars Village Art & Design Biennal och utgör dess tredje utställningselement.

INFORMATION

FABRIK
19.5. – 15.9.2019
Kopparsmedjan
Kopparhammarvägen 5, 10470 Fiskars

Öppet varje dag 11-18

Guidningar:
På de guidade rundvandringarna får du nya perspektiv på utställningen. Rundvandringen tar ca 45 minuter och pris är 50€. Ifall din grupp är större än 25 personer behöver ni två guider. Bokningar tas emot senast 7 dagar i förväg: opas@onoma.fi

Arbetslag:
Kurator: Anniina Koivu
Utställningsproducent: Emilia Hänninen
Grafisk design: Sonja Tuulia Halttunen / Kaviva Graphics
Utställningens arkitektur Timo Mikkonen & Antti Rouhunkoski / Poiat
Kommunikation och information: Karoliina Virkkunen

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars ONOMA, står som producent för utställningen FABRIK. FABRIK ingår också i Fiskars Village Arts & Design Biennal som sommaren 2019 arrangeras för första gången.

http://onoma.fi
https://fiskarsvillagebiennale.com

Kontaktperson:
Emilia Hänninen, utsällningsproducent
emilia@onoma.fi
+358 (0) 44 758 8203